Available courses

Zbirka prosto dostopnega didaktičnega gradiva za učenje in poučevanje v 1., 2., 3. in 4. razredu osnovne šole. Gradivo lahko natisnemo.

Zbirka prosto dostopnega didaktičnega gradiva za učenje in poučevanje v 1., 2., 3. in 4. razredu osnovne šole. Naloge so namenjene delu z računalnikom.

Računalniške osnove za najmlajše.
Ta del spletne učilnice uporabljajo učenci za doseganje določenih ciljev pri pouku in interesni dejavnosti.

Predmet Oblikovanje in objava spletne strani sestavljata dve zaključeni celoti:

Oblikovanje spletne strani
Cilj:

    • s pomočjo jezika HTML izdelati preprosto spletno stran, ki bo vključevala različno oblikovane dele besedila, slike oz. fotografije, hiperpovezave
    • postaviti izdelano spletno stran v spletno učilnico

    Objava spletne strani
    Cilj:

    • objaviti svojo spletno stran javno dostopno na spletnem strežniku