poglavje Ime Opis
Pogled na spletno stran s strani obiskovalca URL Abecednik
Spletna stran Abecednika.
URL Preprosta spletna stran
Pogled na enostavno zgrajeno spletno stran.
Stran Izvorna koda Abecednika v jeziku HTML
Izvorna koda Abecednika s strani oblikovalca - jezik HTML.
Stran Izvorna koda preprostejše spletne strani
URL HTML jezik - seminarska naloga
Seminarska naloga o HTML jeziku.
URL HTML
Na strani so predstavljene oznake oziroma značke HTML jezika za oblikovanje spletnih strani.
URL HTML ukazi za oblikovanje spletne strani
Stran predstavlja zbirko HTML ukazov, s pomočjo katerih oblikujemo spletno stran.
URL HTML in XML
Zbirka spletnih strani o jeziku HTML (in XML).
Zapis izvorne kode za spletno stran v jeziku HTML Stran Namestitev beležnice za pripravo spletne strani
Namestitev beležnice.
Vir Prikaz nastavitev Notepad++
V prikazu so predstavljene osnovne nastavitve za Notepad++, potrebne za delo v HTML jeziku.
Stran Prvi ukazi v jeziku HTML
Ukazi v HTML - korak 1
Vir Nazornejši prikaz zapisovanja prvih ukazov v jeziku HTML
Posnetek prikazuje, na kakšen način zapišemo osnovne oznake za izvorno kodo v HTML jeziku.
Vir Prikaz shranjevanja prvega zapisa HTML
V datoteki je prikazano, na kakšen način shraniti prvo datoteko.
Stran Zapis besedila v izvorno kodo
Kako zapišemo naslov dokumenta in besedilo vsebine.
Oblikovanje spletne strani z osnovnimi elementi (besedilo, slike, povezave) Stran Postavitev besedila v tabelo
Kako in zakaj postavimo besedilo v tabelo
Stran Postavitev naslova nad besedilo
Kako odebeliti, obarvati dele besedila, kako postavljati odstavke in nove vrstice, kako vstaviti sličico in ji določiti položaj ...
Vir Postavitev naslova v besedilo
Kako postavimo naslov, ki se prikaže nad besedilom.
Stran Postavitev odstavkov
Kako postavimo besedilo v nov odstavek.
Vir Postavitev odstavkov v besedilo
Kako besedilo razdelimo na odstavke.
Stran Vstavljanje sličice
Kako vstavimo in poravnamo sličico.
Mapa Mini izbor sličic
Manjše sličice, namenjene vstavljanju v besedilo.
Vir Vstavljanje sličice
Kako vstavimo sličico.
Vir Desna poravnava sličice
Kakšna je oznaka za desno poravnavo sličice.
Stran Vstavljanje povezave na drugo spletno stran
Kakšna je koda za povezavo?
Vir Vstavljanje vrstice v tabelo
Kako v tabelo vstavimo še eno vrstico
Stran Vstavljanje aktivnega e-poštnega naslova
Kako v besedilo vstavimo e-poštni naslov.
Stran Prepoznavanje šumnikov
Katero nastavitev moramo vstaviti v dokument, da bodo spletni brskalniki pravilno prikazali šumnike.
Oblikovanje spletne strani s pomočjo programa 1st Page 2000 Stran Nalaganje programa 1st Page 2000 v računalnik
Kje poiskati program 1st Page 2000 in kako ga naložiti v računalnik.
URL Spletna stran s stisnjeno datoteko programa 1st Page 2000
Kje lahko najdemo datoteko programa za izdelavo spletnih strani 1st Page 2000, ki je predhodnik programa First Page 2006.
Stran Predstavitev delovnega okolja programa 1st Page 2000
Zagon programa in pogled na menije in orodne vrstice
Stran Nastavitve za urejanje dokumentov
Nastavitev znakov (pisave) in oblikovanja besedila.
Vir Nastavitev pisave v 1st Page 2000
Kako nastavimo znake za slovensko abecedo v programu 1st Page 2000.
Vir Nastavitev prilagajanja besedila širini delovnega okna
Kako nastavimo prilagajanje besedila širini delovnega okna.
Stran Kako do čarovnika za tabele
Seznanitev s pogovornim oknom čarovnika za postavitev tabele.
Stran Postavitev tabele in vnos besedila s pomočjo čarovnika
Eden izmed načinov postavitve tabele.
Vir Vnos besedila v celice
Prikaz vnosa besedila v tabelo s pomočjo čarovnika.
Stran Ogledovanje dela v brskalniku
Delo si sproti lahko ogledujemo v oknu brskalnika.
Stran Oblikovanje besedila
Oblikovanje besedila je preprosto.
Vir Prikaz oblikovanja besedila
Na kakšen način oblikujemo besedilo.
Stran Vstavljanje sličice
Kako vstavimo sličico.
Končni izdelek - Borutova prva spletna stran URL Moja železnica v HO sistemu

Takole je videti Borutova prva spletna stran, ki je nastala s pomočjo spletne učilnice.