Sestavljeni računi

V nalogah utrjujemo znanje računanja računov, sestavljenih iz seštevanja/odštevanja in množenja/deljenja. Reševanje nalog predvideva znanje poštevanke in seštevanja in odštevanja do 100.