MAT 3 - Seštevanje in odštevanje desetic in enic do 100 (DE +/- DE), brez prehoda

Z nalogami na delovnem listu ponavljamo, utrjujemo ali preverjamo znanje osnovnih računskih operacij v golih računih in besedilnih nalogah.