Štej do 10 pike in prste

Učenec izbere števko, ki prikazuje število pik/prstov.