Postavitev odstavkov v besedilo

Kako besedilo razdelimo na odstavke.