Pravilen zapis črke L na koncu besede

Naloge so namenjene utrjevanju pravilnega zapisa črke L na koncu besede.
Oblike za moški spol je smiselno prepisati, tvoriti iz njih povedi ipd.