SLJ 3 - Lastna imena

Dana lastna imena je potrebno razvrstiti v preglednico.