Prikaz gibanja Zemlje okoli Sonca in letni časi

Gradivo je v angleškem jeziku, prikazuje gibanje Zemlje okoli Sonca.