Protideževna juha - naloga izbirnega tipa

Po prebranem berilu Majde Koren Protideževna juha učenec rešuje sklop nalog za utrjevanje besedišča in rabo velike začetnice.