Protideževna juha - naloga izbirnega tipa (sličice)

Po prebranem berilu Majde Koren Protideževna juha učenec rešuje sklop nalog za utrjevanje besedišča in rabo velike začetnice.