Protideževna juha - velika začetnica

Po prebranem berilu učenec rešuje sklop nalog za utrjevanje besedišča in rabo velike začetnice.