Protideževna juha - križanka

Po prebranem berilu učenec rešuje sklop nalog za utrjevanje besedišča in rabo velike začetnice.

Kliknite http://uciteljska.net/kvizi/HotPot/PROTIDEZEVNA_JUHA/KRIZANKA.htm povezavo, če želite odpreti URL.