Naše družine

V besedilo je potrebno vnesti določene besede - naloga za širjenje besednega zaklada, utrjevanje pojmov ...