Spletna učilnica je namenjena poučevanju učencev 3. razreda Podružnične šole Štangarske Poljane.

Za dostop je potrebno geslo, ki ga dodeli razredničarka.

Ostali obiskovalci lahko vstopijo s pomočjo ključa, ki ga prav tako dodeli razredničarka.

Računalniške osnove za najmlajše.
Ta del spletne učilnice uporabljajo učenci za doseganje določenih ciljev pri pouku in interesni dejavnosti.

Predmet Oblikovanje in objava spletne strani sestavljata dve zaključeni celoti:

Oblikovanje spletne strani
Cilj:

    • s pomočjo jezika HTML izdelati preprosto spletno stran, ki bo vključevala različno oblikovane dele besedila, slike oz. fotografije, hiperpovezave
    • postaviti izdelano spletno stran v spletno učilnico

    Objava spletne strani
    Cilj:

    • objaviti svojo spletno stran javno dostopno na spletnem strežniku