Oblikovanje in objava spletne strani: All participants

Filters

Pogled na spletno stran s strani obiskovalca

Quiz Quiz O jeziku HTML

Zapis izvorne kode za spletno stran v jeziku HTML

Assignment Assignment Prvi zapis izvorne kode v jeziku HTM

Oblikovanje spletne strani z osnovnimi elementi (besedilo, slike, povezave)

Folder Folder Mini izbor sličic

Assignment Assignment Moja prva spletna stran

Assignment Assignment Sličica za mojo spletno stran