Če je tvoj izdelek še vedno odprt, nadaljuj z delom, sicer pa ga najprej odpri. Bodi izviren pri zapisih, zahtevanih v nadaljevanju.
V oznako za naslov (title), med oba lomljena oklepaja, napiši po želji naslov svojega dokumenta. Naslov se bo prikazal v naslovni vrstici brskalnika.
V našem primeru je kot naslov zapisano Pravljica o spletni učilnici.
V oznako za telo (body), med oba lomljena oklepaja, zapiši nekaj povedi povezanega besedila (glej slikovni prikaz - tvoj izdelek bo nekaj podobnega, le besedilo v telesu naj bo nekoliko daljše, vsebuje naj vsaj tri krajše odstavke).

Zapis naslova in besedila

Dokument sedaj ponovno shrani.
Odpri ga s pomočjo spletnega brskalnika. To lahko narediš tudi tako, da pogled v brskalniku zaženeš s pomočjo Notepad++ (glej prikaz v spodnji sliki: meni Run --> launch in IE).

Poženi ogled datoteke v brkalniku

Tako shranjeno datoteko pošlji mentorju v pregled - glej navodilo v naslednjem zapisu.
Last modified: Saturday, 24 September 2011, 11:57 PM