Postavitev naslova nad besedilo

  1. S programom Notepad++ odpri zadnje ustvarjeno izvorno kodo z besedilom html_zapis_v_tabeloXX.html.
  2. V telo dokumenta (body) v pripravljen stolpec v tabeli vpiši naslov, ki se bo v brskalniku prikazal nad besedilom. Določi mu oblikovanje za naslov 1 (<h1>). Najprej si poglej prikaz Postavitev naslova v besedilo in si pomagaj z njim.
  3. Oglej si rezultat dela s pomočjo menija Run --> launch in IE.
Last modified: Saturday, 24 September 2011, 11:57 PM