Postavitev tabele

Zaženi program 1st Page 2000 (če še ni smeško).
Klikni na jeziček Tables, tam pa gumb Table Tag Editor (pot do tja je opisana v prejšnjem viru (Kako do čarovnika za tabele).
Pri splošnih nastavitvah nastavi 3 vrstice in dva stolpca, širino pa nastavi na 800 - glej spodnjo sliko (vrednost bo izražena v pikah, ker ne bomo dopisali enote; če pa bi označili %, bi bila tabela široka dano število odstotkov brskalnikovega okna).

Velikost tabele

Pazi! Namesto v polje Table Width moraš vrednost za širino zapisati v polje Table Height, ker je v programu napaka.
Ostale splošne nastavitve lahko kasneje preizkušaš sam.
Klikni v pogovornem oknu Tables še na Napredne nastavitve (Extended). Tu pa ooznači Naslov tabele (Table Caption), vpiši naslov Letošnje počitnice ali kaj ppodobnega, določi poravnavo naslova (Caption Align) na Center, poravnavo besedila v celicah (Cell Alignment) na Left, debelino obrobe (Border width) pa na 1 - glej spodnjo sliko. Z ostalimi nastavitvami se lahko kasneje poigraš sam.

Naslov tabele

NE klikni še na OK!

Vnos besedila

Vrni se k prejšnjemu jezičku, kjer si nastavljal število vrstic in stolpcev (General). S slike tabele je razvidno, da je izbrana celica levo zgoraj. V veliko polje za vpis besedila zapiši besedilo po želji; besedilo bo vpisano v levo zgornjo celico.
Potem izberi v drugi vrstici desno celico, v tretji pa spet levo. Prazne celice boš uporabil kasneje za vnos sličic. Nazornejši prikaz je v datoteki Vnos besedila v celice , izpolnjen obrazec za izdelavo tabele pa bo videti nekako takole:

Vnos besedila v tabelo

Po kliku na OK se pogovorno okno zapre, v kodi programa 1st Page pa zagledaš svoj oz. čarovnikov izdelek (glej spodaj).

Koda zapisa


Opaziš lahko, da so vse velike začetnice izginile. Ne vem, zakaj se to zgodi, zato ne preostane drugega, kot da jih v zapisu ročno popraviš. Naredi torej to - popravi velike začetnice v svojem vnešenem besedilu.
S klikom na jeziček Preview si oglej rezultat dela.
Last modified: Saturday, 24 September 2011, 11:57 PM