Oblikovanje besedila

Oblikovanje besedila je podobno kot pri delu s programom Microsoft Word. Besedilo, ki ga želimo oblikovati, najprej označimo, nato pa z ukazi za oblikovanje besedila oz. črke (Fonts), ki jih najdemo v orodni vrstici med orodji za oblikovanje - glej sliko, izbiramo in določamo želeno obliko.

Orodja za besedilo

Oglej si še Prikaz oblikovanja besedila .
Besedilo lahko tudi odebelimo, mu določimo lego ...
Last modified: Saturday, 24 September 2011, 11:57 PM