MAT 2 - Seštevanje do 20, brez prehoda, preverjanje znanja

Naloge so namenjene utrjevanju ali preverjanju znanja seštevanja v drugi desetici (od 10 do 20).