Utrjevanje poštevanke (dril)

Povezava vodi do poštevanke, objavljene na Učiteljski.net.